Wednesday, November 25, 2015

Can a Bonobo keep the beat?

Kuni and daughter, Kenge
(from Large & Gray, 2015).
Last year I wrote about an exciting new finding that was announced in a press release, but that unfortunately turned out not to be published as yet (see [1]). Last week the study finally appeared in the Journal of Comparative Psychology, along with a new press release that nuanced the earlier claims, but that is still very exciting. In the study Large & Gray (2015) assessed spontaneous and synchronized drumming tempo in a female bonobo (Kuni) who self-selected to participate in joint drumming with a human drummer.

The study appears to be a demonstration that a bonobo can temporally coordinate rhythmic movements with another drummer,  "restricted to certain trials and certain individual episodes" (Large & Gray, 2015). As such, it is one of an increasing number of studies that suggests beat perception and synchronization not to be restricted to species that are vocal mimics (cf. Patel, 2006), but a capability that is more widely dispersed across species, and that might have gradually evolved in primates (Merchant & Honing, 2014). Nevertheless, the authors note – quite rightly – that the extent to which this synchronization depends on visual (i.e., observing the human drummer’s arm movements) versus auditory rhythm information remains an open question. Their are currently several groups working on this topic and I’m sure a more complete picture will be available soon on this intriguing and fundamental musical skill.

ResearchBlogging.orgLarge, E., & Gray, P. (2015). Spontaneous tempo and rhythmic entrainment in a bonobo (Pan paniscus). Journal of Comparative Psychology, 129 (4), 317-328 DOI: 10.1037/com0000011

ResearchBlogging.orgMerchant, H., & Honing, H. (2014). Are non-human primates capable of rhythmic entrainment? Evidence for the gradual audiomotor evolution hypothesis. Frontiers in Neuroscience, 7 (274) 1-8. doi 10.3389/fnins.2013.00274

Thursday, October 15, 2015

Is muziek niet meer dan kunst alleen? [Dutch]

Volgende maand zal op het Eureka! festival in Amsterdam de Nationale Wetenschapsagenda worden gepresenteerd, een onderzoeksagenda die mede bepaald waar de Nederlandse wetenschap zich de komende jaren op zal richten. De agenda wordt gebaseerd op de ruim elfduizend vragen die dit voorjaar werden ingediend door wie dat maar wilde. In de afgelopen maanden hadden verschillende, per wetenschapsgebied ingestelde jury’s de taak deze enorme hoeveelheid terug te brengen tot een overzichtelijk aantal overkoepelende vragen. Een gigantische klus die uiteindelijk resulteerde in een lijst van 248 hoofdvragen.

In het KNAW-rapport ‘Elfduizend vragen in perspectief’ schrijft de jury voor de geesteswetenschappen kritisch over de grenzen van ‘wetenschapsbeleid-door-volksraadpleging’. Er werden dan wel relatief veel vragen op het gebied van taal en muziek gesteld, maar minder of geen, zo stelt de jury vast, op het gebied van bijvoorbeeld film, televisie, letterkunde of archeologie. Kennelijk zijn er veel vragen bij het publiek over het wat, hoe en waarom van taal en muziek.

Het is echter opvallend dat in de door de jury geformuleerde 248 overkoepelende vragen bij herhaling het label ‘taal’ wordt genoemd, maar dat ‘muziek’ consequent onder de noemer ‘kunst’ wordt gesorteerd. (Van de 64 vragen met het label ‘muziek’ bleef er uiteindelijk geen een over. Ter vergelijking: het label ‘taal’ komt negen keer voor in de overkoepelende vragen.)

Maar is muziek niet meer dan kunst alleen, net zoals taal dat is? Naast een dankbaar onderwerp voor kunsthistorisch onderzoek, heeft muziek een veelheid aan sociale, culturele en cognitieve kanten die ons belangrijke inzichten kunnen geven over de rol en functie van muziek in onze cultuur, van muziekfestival tot muziekindustrie, en van muziekeducatie tot muziektherapie. Wat dat betreft is het bij taalkundigen veel gewoner om vanuit verschillende invalshoeken naar het onderwerp taal te kijken. Taal wordt niet alleen bestudeerd als kunst, maar is ook het onderwerp van tweede taal verwerving, taalverandering, neerlandistiek, psycholinguïstiek en computationele linguïstiek, om maar enkele vakgebieden te noemen.

Het lijkt er echter op dat de door het publiek en verschillende academische en maatschappelijke instanties geformuleerde vragen door de verschillende jury’s geordend zijn met de bestaande universitaire structuur, en bijbehorende disciplines, in het achterhoofd.

Dat is niet noodzakelijkerwijs een verstandig idee. Die structuur is ook maar een uitkomst van allerlei politieke en strategische beslissingen in het verleden. Daarnaast blijven de grote veranderingen en vernieuwingen zich bij herhaling afspelen op onderwerpen waarbij verschillende disciplines samenwerken, vaak over de faculteiten heen. Interdisciplinair onderzoek dus.

Ik hoop dan ook dat de uiteindelijke thema’s met open vizier worden vastgesteld, kijkend naar wat er feitelijk gevraagd wordt door de vragenstellers, en dat de jury de bestaande academische structuren even laat voor wat ze zijn.

Het KNAW juryrapport is hier te vinden.
De Nationale Wetenschapsagenda is hier te vinden.

Monday, October 05, 2015

Interested in doing a research project at MCG?

This Fall and Winter the Music Cognition Group (MCG@ILLC) has several research projects available for master students (priority given to MSc Brain & Cognition / MA Musicology students). See for more information here.

Tuesday, September 15, 2015

Muziek als medicijn? [Dutch]

Wie zou het niet graag aangetoond zien: naar klassieke muziek luisteren en er vervolgens een slimmer, gelukkiger of zelfs een gezonder mens worden. Dat zou toch prachtig zijn?

Hans Jeekel, emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en een van de auteurs van een rapport dat vorig jaar door ZonMw werd uitgebracht (een stichting die advies geeft over gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), verwijst expliciet naar dit idee.

In het rapport, met de titel Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg, wordt gerefereerd aan het ‘Mozart-effect’ als een belangrijke motivatie voor "mind-body benaderingen zoals muziektherapie". Naast homeopathie en yoga zou muziek – en dan met name klassieke muziek – een alternatief kunnen bieden op de reguliere medische zorg; een helder en wervend idee (zie tevens de regionale dagbladen).

Wat homeopathie betreft kunnen we natuurlijk duidelijk zijn: uitvoerig geschud water drinken kan geen kwaad. Hetzelfde geldt voor yoga, zoals voor de meeste lichaamsbeweging: veel en regelmatig bewegen is goed voor van alles, inclusief ons brein.

En voor muziek? Natuurlijk: als je blij, ontspannen, extra geconcentreerd, of juist afgeleid wordt door je lievelingsmuziek (met name zinvol tijdens een operatie of tandartsbezoek): des te beter. Maar er is natuurlijk  een verschil tussen 'muziek als medicijn' of 'muziek als therapie'.

Jeekel claimt dat “patiënten die tijdens een operatie onder narcose naar klassieke muziek luisteren na afloop sneller herstellen en minder pijnbehandeling nodig hebben." *Ik kan echter het onderzoek waarop deze observatie is gebaseerd niet traceren (maar dat kan aan mij of de zoeksystemen van de UvA liggen; zie voor een recente systematische review: Hole et al., 2015). Het zou me echter verbazen als alleen klassieke muziek dit voorrecht beschoren is. Daarnaast is het gerapporteerde effect van muziek onder narcose opmerkelijk. Dat muziek een effect kan hebben zonder dat we daar aandacht voor hebben is meerdere malen aangetoond (denk aan het effectieve gebruik van muziek in winkels en supermarkten), maar onder narcose?

In enkele meta-studies is inmiddels aanemelijk gemaakt dat muziek een gunstige invloed kan hebben op het herstel van patiënten (e.g., Sarkamo et al., 2008). Maar let wel, deze patiënten luisterden naar hun favoriete muziek. En dat is in deze wereld niet altijd klassieke muziek. Er is meer mooie, en in die zin belangrijke muziek op deze wereld. En ten tweede, het blijft onduidelijk wat de reden is waarom muziek dit zo goed kan. Is het de stemming of het stressniveau dat muziek zo goed kan beïnvloeden dat hiervan de oorzaak is? Of is het de invloed die muziek op het reactiveren van het geheugen kan hebben? Of zijn het andere hersennetwerken of lichaamsfuncties die het effect en herstel beïnvloeden? We weten het niet. Genoeg reden, lijkt me, om het een keer echt uit te zoeken.

*Update 16 september 2015: Jeekel nuanceert zijn uitspraak op navraag als: "De effecten van muziek zijn wel gevonden in een aantal studies, maar niet wetenschappelijk aangetoond."

ResearchBlogging.orgSarkamo, T., Tervaniemi, M., Laitinen, S., Forsblom, A., Soinila, S., Mikkonen, M., Autti, T., Silvennoinen, H., Erkkila, J., Laine, M., Peretz, I., & Hietanen, M. (2008). Music listening enhances cognitive recovery and mood after middle cerebral artery stroke Brain, 131 (3), 866-876 DOI: 10.1093/brain/awn013

ResearchBlogging.org Hole, J., Hirsch, M., Ball, E., & Meads, C. (2015). Music as an aid for postoperative recovery in adults: a systematic review and meta-analysis The Lancet DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60169-6


Monday, August 31, 2015

Evolutionair nut of zinloos tijdverdrijf? [Dutch]Henkjan Honing (UvA) en Marc Leman (UGent) gaven een lezing in de Handelsbeurs in Gent en gingen daarna met Eos-redacteur Reinout Verbeke in gesprek. Voor meer fragmenten zie YouTube.

Monday, August 03, 2015

Interested in becoming a PA @ MCG?

 
The Music Cognition Group (MCG) searches for an enthusiastic and well-organized personal assistant (PA) for the Academic Year 2015/16. For more information and detailed instructions on how to apply see here
N.B. You have to be a student at UvA. 

Deadline for applications is 01 September 2015.

Thursday, July 09, 2015

What happened at RPPW15?

Participants of the 15th RPPW in Amsterdam.
Interested in what happened at the 15th edition of the Rhythm Perception and Production Workshop 2015 at the Royal Tropical Institute in Amsterdam? The programme and a photo impression will be made available at www.move.vu.nl/rppw15 soon.


  video


Monday, June 15, 2015

Can one trace the origins of musicality?

Update: the complete issue on Musicality (12 papers) is free to download in March 2015. See website Phil Trans B for details.

[Press release of the UvA; Dutch|English]

Why do we have music? And what enables us to perceive, appreciate and make music? The search for a possible answer to these and other questions forms the backdrop to a soon-to-be released theme issue of Philosophical Transactions, which deals with the subject of musicality. An initiative of Henkjan Honing, professor of Music Cognition at the University of Amsterdam (UvA), this theme issue will see Honing and fellow researchers present their most important empirical results and offer a joint research agenda with which to identify the biological and cognitive basis of musicality.

Researchers have long been wary of the notion that music might have a biological basis. Music was originally viewed as a cultural artifact and as something that in evolutionary terms has existed for too short a period to have shaped human perception and cognition. The question is whether it is at all possible to gain insight into the evolution of cognition, and by extension music cognition. Sceptics argue that the necessary proof will never be found because cognition doesn't fossilise (i.e. it is impossible to obtain the requisite evidence).

Music or musicality?
Honing, who is the driving force behind the theme issue, argues that the origin of musicality can most definitely be discovered by using a bottom-up approach in which one looks for the basic mechanisms that combine into a complex trait – in this case musicality. Honing: 'Many studies on the biological origin of music are centred on the question of how to define music. This raises the question, for example, whether birdsong and the song structure of humpback whales can be considered music. To address such issues effectively, however, it is important to distinguish between the notions of music and musicality. Musicality in all its complexity can be defined as a natural, spontaneously developing set of traits based on and constrained by our cognitive and biological system. Music in all its variety can be defined as a social and cultural construct based on that very musicality. This distinction allows us to search for the different constituent aspects that form the basis for the phenotype musicality.'

This bottom-up strategy serves as the starting point for a new research agenda that has been drawn up by Honing and a consortium of international experts from a wide range of disciplines, including musicology, computational cognition, anthropology and psychology. According to Honing, such a 'multicomponent' perspective on musicality will help to emphasise the latter's constituent capacities, development and neural cognitive specificity, and will throw light on the origins and evolution of musical behaviour.

Bringing together global expertise
The forthcoming theme issue of Philosophical Transactions is a direct result of a Distinguished Lorentz Fellowship that was awarded to Honing last year by the Lorentz Center and the Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS). This fellowship allowed Honing to bring together over twenty internationally renowned experts from the fields of cognition, biology and musicality. The theme issue will contain 11 articles on topics such as the biological basis for individual differences in musicality, the origins of musicality across species, and the principles of structure building in music, language and animal song.

The world's oldest scientific journal
As the world's longest-running scientific journal, Philosophical Transactions of the Royal Society – which this year celebrates its 350th anniversary – publishes high-quality theme issues on topics of current importance and general interest within the life sciences. Some of its most notable contributors have included Charles Darwin, Isaac Newton and, more recently, Stephen Hawking.
ResearchBlogging.orgHoning, H., ten Cate, C., Peretz, I., & Trehub, S. (2015). Without it no music: cognition, biology and evolution of musicality Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 370 (1664), 20140088-20140088 DOI: 10.1098/rstb.2014.0088

ResearchBlogging.orgGingras, B., Honing, H., Peretz, I., Trainor, L., & Fisher, S. (2015). Defining the biological bases of individual differences in musicality Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 370 (1664), 20140092-20140092 DOI: 10.1098/rstb.2014.0092

ResearchBlogging.orgFitch, W. (2015). Four principles of bio-musicology Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 370 (1664), 20140091-20140091 DOI: 10.1098/rstb.2014.0091

ResearchBlogging.org Hoeschele, M., Merchant, H., Kikuchi, Y., Hattori, Y., & ten Cate, C. (2015). Searching for the origins of musicality across species Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 370 (1664), 20140094-20140094 DOI: 10.1098/rstb.2014.0094

The complete theme issue (12 papers) can be found here.

Saturday, June 06, 2015

Is muziek meer dan kunst alleen? [Dutch]

Deze zomer verscheen het KNAW-rapport ‘Elfduizend vragen in perspectief’ van diverse, per wetenschapsgebied ingestelde jury’s die de taak hadden de bijna twaalfduizend vragen die online waren ingediend in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, terug te brengen tot een overzichtelijk aantal hoofdvragen. Een gigantische klus die, mede met behulp van software ontwikkeld door de groep van Piek Vossen, resulteerde in een overzichtelijke lijst: het werden er tweehonderachtenveertig. 

In de introductie van het rapport staat:
"Vanzelfsprekend zijn bepaalde gebieden binnen de geesteswetenschappen oververtegenwoordigd en andere ondervertegenwoordigd. Zo zijn er bijvoorbeeld veel aan muziek gerelateerde vragen ingediend, ook in verband met de therapeutische waarde ervan, en veel minder vragen over film, televisie en audiovisuele media."
Dat is natuurlijk, voor muziekonderzoekers, verheugend om te lezen. Kennelijk zijn er nog veel vragen –bij het publiek en in de wetenschap– over het wat, hoe en waarom van muziek.

Tegelijkertijd is het opvallend dat in de veertig, door de jury voor de geesteswetenschappen geformuleerde vragen 'taal' bij herhaling apart genoemd wordt, en dat 'muziek' consequent onder de noemer 'kunst' gesorteerd wordt.  

Maar is muziek niet meer dan kunst, net zoals taal dat is? Het is alsof je al het taalonderzoek (van Neerlandistiek en taalwetenschap tot taalcontact en tweede taalverwerving) bij literatuurwetenschap zou onderbrengen.

Het lijkt er erg op dat de publieksvragen, en die van diverse instituten en belangengroepen, door de academische jury in de bestaande sjablonen van de universitaire faculteits- en afdelingsstructuur, en bijbehorende disciplines is gedrukt. Dat is niet noodzakelijkerwijs een verstandig idee. Die structuur is ook maar een uitkomst van allerlei strategische en politieke beslissingen in het verleden.

Ik hoop dan ook echt dat de uiteindelijke jury met open vizier blijft kijken naar wat er feitelijk gevraagd wordt door de vragenstellers, en de bestaande academische structuren even laat voor wat ze zijn. 

Update: Er werden 64 vragen ingediend met het label 'muziek' (ter vergelijking: voor 'taal' waren dat er 305). Van deze muziekgerelateerde vragn bleven er in de 248 overkoepelende vragen uiteindelijk 0 over (ter vergelijking: voor 'taal' waren dat er 9).

Het KNAW juryrapport is hier te vinden.
De Nationale Wetenschapsagenda is hier te vinden.

Tuesday, May 19, 2015

Further support for the Gradual Audiomotor Evolution (GAE) hypothesis?

Chimpanzees (left: Chloe, right: Cleo) conducting a finger-tapping task.
Recently four chimpanzees –all born at the Primate Reserach Institute, Kyoto University–  participated in a finger-tapping experiment, using a paradigm that have been explored for decades with humans (Repp, 2005). Two chimps, Chloe and Cleo, showed signs of synchronization, according to a study that just came out in Scientific Reports (Yu & Tomonaga, 2015). Although the results may have limitations in generalizing to chimpanzees as a species, this might be further evidence for the Gradual Audiomotor Evolution (GAE) hypothesis (Merchant & Honing, 2014).

[See also earlier blog entry]

ResearchBlogging.orgMerchant, H., & Honing, H. (2014). Are non-human primates capable of rhythmic entrainment? Evidence for the gradual audiomotor evolution hypothesis. Frontiers in Neuroscience, 7 (274) 1-8. doi 10.3389/fnins.2013.00274

ResearchBlogging.org Repp, B. (2005). Sensorimotor synchronization: A review of the tapping literature Psychonomic Bulletin & Review, 12 (6), 969-992 DOI: 10.3758/BF03206433

ResearchBlogging.orgYu, L., & Tomonaga, M. (2015). Interactional synchrony in chimpanzees: Examination through a finger-tapping experiment Scientific Reports, 5 DOI: 10.1038/srep10218