Thursday, September 08, 2016

Wat is het nut van een afgekeurd onderzoeksvoorstel? [Dutch]

Illustratie: Marc Kolle

"Schrijven van onderzoeksvoorstellen kost te veel tijd” kopte het NRC Handelsblad afgelopen week naar aanleiding van het verschijnen van de resultaten van een enquĂȘte van het wetenschappelijk bureau van de SP. Een meerderheid van de bevraagde wetenschappers blijkt zo’n twintig procent van de werktijd aan het schrijven van onderzoeksvoorstellen te besteden, met, zo wordt gemeld, weinig kans van slagen. Zonde van de tijd, lieten veel respondenten weten.

Onzin natuurlijk. Volgende week in Folia Magazine een reactie...

Tuesday, September 06, 2016

Want to join MCG in Amsterdam with a research fellowship?


The European Commission and the Dutch Science Foundation (NWO) offers several fellowship opportunities for young researchers. See website for more information.