Thursday, November 08, 2012

Hebben apen maatgevoel? [Dutch]

Elf maanden geleden werd de documentaire De man zonder ritme uitgezonden door het wetenschapsprogramma Labyrint van de VPRO / NTR:Over enkele weken zal over het onderzoek, dat in de documentaire aan de orde kwam, een boekje verschijnen dat de zoektocht naar ritme- en maatgevoel bij mensen en apen beschrijft. Het essay, geschreven n.a.v. de 12e Van Foreest Publiekslezing in Alkmaar, beschrijft een recentelijk ingezette zoektocht over de vraag wat ons muzikale dieren maakt. Wat is er te zeggen over de oorsprong van muziek en muzikaliteit vanuit een biologisch en evolutionair perspectief? Hoe is muziek ontstaan? Is muziek uniek voor mensen, zoals taal dat lijkt te zijn? En zo niet, welke muzikale vaardigheden delen we dan met andere primaten?

Daarnaast verschijnt er binnenkort een gerelateerd wetenschappelijk artikel in PLoS ONE. De uitkomst moet nog even geheim gehouden worden (van PLoS ONE), maar ik kan wel zeggen dat wat ik, ten tijde van de opnames, dacht dat de meest waarschijnlijke uitkomst zou zijn, uiteindelijk het minst waarschijnlijk blijkt.

ResearchBlogging.orgHoning, H. (2012, te verschijnen). Op zoek naar wat ons muzikale dieren maakt. Nieuw Amsterdam Uitgevers.