Thursday, May 26, 2011

Een creatieve geest? [Dutch]

Op initiatief van de Freek & Hella de Jonge stichting en het Cognitive Science Center Amsterdam (CSCA) is de Creatieve Geest Prijs opgericht. Deze prijs wordt toegekend aan een jonge gepromoveerde wetenschapper die met een origineel en sprankelend idee komt om eigen onderzoek uit te voeren, waarin creativiteit en de werking van de hersenen centraal staan. De prijswinnaar krijgt de kans om in het kader van het UvA Brain & Cognition programma haar/zijn onderzoeksplan te realiseren en zich zo als veelbelovend onderzoeker te profileren.

Met de prijs wordt meer aandacht gevraagd voor onderzoek naar creativiteit en de hersenprocessen die daarbij een rol spelen, zoals de waarneming van schilders, het ontwerpen door architecten of het associatief vermogen van cabaretiers. Dit onderzoek kan plaatsvinden vanuit meerdere wetenschappelijke disciplines, zolang het thema ‘hersenen en cognitie’ centraal staat. Het voornaamste beoordelingscriterium is dat het gaat om een nieuw, onverwacht idee over hoe het brein creativiteit stuurt, gekoppeld aan een plan hoe dit verder te onderzoeken.


De deadline voor aanvragen is 15 augustus 2011

Meer informatie is hier te vinden.
Wednesday, May 18, 2011

Does music make you smarter?

Since the publication of Music and spatial task performance in Nature in 1993, numerous researchers have tried to replicate the so-called ‘Mozart effect’: the idea that listening to Mozart's music would make you smarter.

There is now quite some evidence indicating that indeed music listening leads to enhanced performance on a variety of cognitive tests, but also that such effects are short-term and stem from the impact of music on arousal level and mood, which, in turn, affect cognitive performance. However, this is not special to music: experiences other than music listening have similar effects.

However, music lessons in childhood tell a different story. They are associated with small but general and long-lasting intellectual benefits that cannot be attributed to obvious confounding variables such as family income and parents' education (Schellenberg, 2004). However, the mechanisms underlying this association have yet to be determined (Schellenberg & Peretz, 2008). Other controversial issues related to these findings are, for example, the direction of causation -does music influence cognitive skills or is it the other way around?- and the reason why "real musicians" often fail to exhibit enhanced performance on measures of intelligence -if music makes you smarter why aren't musicians generally smarter?

On Wednesday 15 June 2011 Glenn Schellenberg will give a lecture on this topic at the Cognitive Science Center Amsterdam (CSCA) of the University of Amsterdam. See here for more information on the lecture and location.

ResearchBlogging.orgSchellenberg, E. G., & Peretz, I. (2008). Music, language and cognition: unresolved issues. Trends in Cognitive Sciences, 12 (2), 45-46 DOI: 10.1016/j.tics.2007.11.005