Monday, October 12, 2009

Wat is het belang van muziek? [Dutch]

De Stelling van...Henkjan Honing, vanmiddag te verdedigen op SPUI25, luidt: ‘We zijn allemaal muzikale dieren'.

Over muzikaliteit bestaan veel misverstanden. Mensen die zichzelf amuzikaal vinden, zeggen dat ze geen ritmegevoel hebben of niet zuiver kunnen zingen. Een zingende vogel of een op de maat dansende kaketoe vinden ze echter al snel ‘muzikaal'. Maar kunnen dieren wel muzikaal zijn en wat is muzikaliteit eigenlijk?

"Of een diersoort in staat is om muziek te maken en te ervaren, kun je pas beoordelen als je een definitie van muziek hebt. Maar er zijn nogal wat definities mogelijk: van muziek als geordend geluid tot alles wat je ‘als muziek in de oren klinkt'. Honing stelt dat muziek in feite alles is waarvan wij vinden dat het muziek is, of beter: alles waar wij muziek in horen (
music is in the mind of the beholder). Terwijl vogelzang door ons al snel als muziek wordt gehoord, wil dat nog niet zeggen dat het voor vogels ook muziek is. Hetzelfde geldt voor walvissen, dolfijnen en andere dieren die geluid maken dat we graag als muziek betitelen. En daarmee is de grens van wat wel en geen muziek is, wel heel flexibel geworden, betoogt Honing. Het lijkt zinvoller om een onderscheid te maken tussen de begrippen muzikaliteit en muziek. Muzikaliteit als een natuurlijke, op onze biologie gebaseerde eigenschap, en muziek als een cultureel bepaald fenomeen op basis van die biologie. Zonder muzikaliteit geen muziek."

No comments:

Post a Comment