Thursday, May 26, 2011

Een creatieve geest? [Dutch]

Op initiatief van de Freek & Hella de Jonge stichting en het Cognitive Science Center Amsterdam (CSCA) is de Creatieve Geest Prijs opgericht. Deze prijs wordt toegekend aan een jonge gepromoveerde wetenschapper die met een origineel en sprankelend idee komt om eigen onderzoek uit te voeren, waarin creativiteit en de werking van de hersenen centraal staan. De prijswinnaar krijgt de kans om in het kader van het UvA Brain & Cognition programma haar/zijn onderzoeksplan te realiseren en zich zo als veelbelovend onderzoeker te profileren.

Met de prijs wordt meer aandacht gevraagd voor onderzoek naar creativiteit en de hersenprocessen die daarbij een rol spelen, zoals de waarneming van schilders, het ontwerpen door architecten of het associatief vermogen van cabaretiers. Dit onderzoek kan plaatsvinden vanuit meerdere wetenschappelijke disciplines, zolang het thema ‘hersenen en cognitie’ centraal staat. Het voornaamste beoordelingscriterium is dat het gaat om een nieuw, onverwacht idee over hoe het brein creativiteit stuurt, gekoppeld aan een plan hoe dit verder te onderzoeken.


De deadline voor aanvragen is 15 augustus 2011

Meer informatie is hier te vinden.
No comments:

Post a Comment