Tuesday, April 17, 2012

Wat maakt ons muzikale dieren? [Dutch]

De 12e Van Foreest publiekslezing wordt
gehouden in de Grote Kerk in Alkmaar
[Uit het programmaboekje van de 12e Van Foreest Publiekslezing] 

Wat moet je weten, kunnen of waarderen om muzikaal te zijn? In de afgelopen jaren zijn we daar in het vakgebied muziekcognitie veel over te weten gekomen. En ik zal daar in deze lezing diverse voorbeelden van geven. Maar de lezing zal vooral gaan over een zoektocht die ik pas recentelijk begonnen ben: onderzoek met als doel niet alleen de vraag te beantwoorden wat muzikaliteit is, maar ook de vraag in hoeverre we muzikaliteit delen met andere dieren, om er zo achter te komen wat is er nodig is om muziek te laten ontstaan.

Na jaren lang met name de methoden en technieken uit de psychologie en de informatica gebruikt te hebben om muziek te bestuderen, heb ik de laatste tijd met regelmaat gegluurd tussen de gordijnen van de evolutionaire psychologie en de neurobiologie. Dit met de vraag: wat is er te zeggen over de oorsprong van muziek en muzikaliteit vanuit een biologisch en evolutionair perspectief?

In deze lezing zal ik verslag doen. Een bij tijd en wijle letterlijk verslag van een recent ingezet onderzoeksprogramma, een programma waarvan niet meer dan enkele contouren in zicht waren toen ik begon met schrijven. Ik hoop dan ook maar dat de aanwezigen het leuk vinden om mee te gluren. Maar ik hoop ook dat zij niet teleurgesteld zullen zijn als er aan het eind van de lezing geen sluitend antwoord is. Het blijft natuurlijk wetenschap. En dat gaat stapje voor stapje, en niet per definitie in de juiste richting.

Voor meer informatie zie hier.Photos: Courtesy of Rien van Zuijlen.

No comments:

Post a Comment