Tuesday, April 09, 2013

Hebben dieren vrije tijd? [Dutch]

Tijs Goldschmidt
Op vrijdag 19 april spreekt de schrijver en evolutiebioloog Tijs Goldschmidt de derde Kousbroeklezing uit met de titel Vis in bad. De meeste dieren werken periodiek hard, maar er wordt ook veel gelummeld, gehangen en niets gedaan. Hoe kunnen ze zich dat permitteren? Hebben ze 'vrije tijd' of zijn ze schijnvrij? Een beschouwing over zonnetijd, innerlijke tijd, sociale tijd en vooral vrije tijd bij dieren inclusief de mens.

Tijs Goldschmidt is essayist en bioloog. Zijn bekendste boek is Darwins Hofvijver. Hij publiceerde ook verschillende essaybundels. Hij is advisor aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten en gastschrijver van de UvA-Artisbibliotheek (Bijzondere Collecties). In 2004 was hij een van VPRO's zomergasten.

Zie hier voor meer informatie.

No comments:

Post a Comment