Thursday, October 09, 2014

Waarom wordt muziek mooier als je het vaker hoort? [Dutch]Zie voor de volledige uitzending hier.

 ResearchBlogging.org Margulis, L. (2013). On Repeat: How Music Plays the Mind. Oxford: Oxford Universty Press.

1 comment: