Saturday, June 06, 2015

Is muziek meer dan kunst alleen? [Dutch]

Deze zomer verscheen het KNAW-rapport ‘Elfduizend vragen in perspectief’ van diverse, per wetenschapsgebied ingestelde jury’s die de taak hadden de bijna twaalfduizend vragen die online waren ingediend in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, terug te brengen tot een overzichtelijk aantal hoofdvragen. Een gigantische klus die, mede met behulp van software ontwikkeld door de groep van Piek Vossen, resulteerde in een overzichtelijke lijst: het werden er tweehonderachtenveertig. 

In de introductie van het rapport staat:
"Vanzelfsprekend zijn bepaalde gebieden binnen de geesteswetenschappen oververtegenwoordigd en andere ondervertegenwoordigd. Zo zijn er bijvoorbeeld veel aan muziek gerelateerde vragen ingediend, ook in verband met de therapeutische waarde ervan, en veel minder vragen over film, televisie en audiovisuele media."
Dat is natuurlijk, voor muziekonderzoekers, verheugend om te lezen. Kennelijk zijn er nog veel vragen –bij het publiek en in de wetenschap– over het wat, hoe en waarom van muziek.

Tegelijkertijd is het opvallend dat in de veertig, door de jury voor de geesteswetenschappen geformuleerde vragen 'taal' bij herhaling apart genoemd wordt, en dat 'muziek' consequent onder de noemer 'kunst' gesorteerd wordt.  

Maar is muziek niet meer dan kunst, net zoals taal dat is? Het is alsof je al het taalonderzoek (van Neerlandistiek en taalwetenschap tot taalcontact en tweede taalverwerving) bij literatuurwetenschap zou onderbrengen.

Het lijkt er erg op dat de publieksvragen, en die van diverse instituten en belangengroepen, door de academische jury in de bestaande sjablonen van de universitaire faculteits- en afdelingsstructuur, en bijbehorende disciplines is gedrukt. Dat is niet noodzakelijkerwijs een verstandig idee. Die structuur is ook maar een uitkomst van allerlei strategische en politieke beslissingen in het verleden.

Ik hoop dan ook echt dat de uiteindelijke jury met open vizier blijft kijken naar wat er feitelijk gevraagd wordt door de vragenstellers, en de bestaande academische structuren even laat voor wat ze zijn. 

Update: Er werden 64 vragen ingediend met het label 'muziek' (ter vergelijking: voor 'taal' waren dat er 305). Van deze muziekgerelateerde vragn bleven er in de 248 overkoepelende vragen uiteindelijk 0 over (ter vergelijking: voor 'taal' waren dat er 9).

Het KNAW juryrapport is hier te vinden.
De Nationale Wetenschapsagenda is hier te vinden.

No comments:

Post a Comment