Sunday, March 05, 2017

Degelijk stemadvies? [Dutch]


In het partijprogramma van de Vrijzinnige Partij staat de volgende curieuze zin:
"Een vrijzinnig geluid is een zuiver geluid. [..] Muziek is goed voor de gezondheid van de mens, maar dan wel met de goede natuurlijke grondtoon van 432 Hz."
Wat klopt daar van? Kan een stemtoon natuurlijk zijn? Wanneer is muziek vals? En waarom vinden mensen dat zo belangrijk?

Waar de één het verschil tussen 10 trillingen per seconden weet te relativeren, heeft het voor een ander een genadeloze impact. (For a discussion in English, see here and here.)

Zie website Kostgangers en iTunes.

Update: 2 maart 2017
Hilarisch verslag in de Volkskrant: "Vrijzinnige Partij: verlaag de grondtoon, deze wekt verdeeldheid en agressie op"


No comments:

Post a Comment