Thursday, September 29, 2016

Degelijk stemadvies? [Dutch]


In het partijprogramma van de Vrijzinnige Partij staat de volgende curieuze zin:  "Een vrijzinnig geluid is een zuiver geluid. [..] Muziek is goed voor de gezondheid van de mens, maar dan wel met de goede natuurlijke grondtoon van 432 Hz."

Wat klopt daar van? Kan een stemtoon natuurlijk zijn? Wanneer is muziek  vals? En waarom vinden mensen dat zo belangrijk? Waar de één het verschil tussen 10 trillingen per seconden weet te relativeren, heeft het voor een ander een genadeloze impact. (For a discussion in English, see here).

De kostgangers maakte een mooie podcast over dit onderwerp. De uitzending kwam tot stand in samenwerking met studenten Sonologie van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En met steun van het Mediafonds.

Zie website Kostgangers en iTunes.

No comments:

Post a Comment