Saturday, August 30, 2008

Does exposure matter? (Part 2)

Today an entry in Dutch on the same topic as a week ago: Does exposure matter? Hendrik Spiering, science editor of NRC Handelsblad, wrote a short, well-written article on the results:
"Subtiele muzikale verschillen in frasering en timing worden ook opgemerkt door liefhebbers zonder enige muzikale training. Vaak luisteren naar een specifiek muzikaal genre is genoeg. Dit blijkt uit een onderzoek waarbij muzikale experts en 'gewone' liefhebbers een serie van telkens twee versies van dezelfde stukken - jazz, rock en klassiek - moesten beoordelen op 'natuurlijkheid'. Er bleek geen verschil tussen mensen met veel en die met weinig muzikale opleiding, wel maakt het veel uit of ze vaak hadden geluisterd naar muziek, en naar welk genre. Subtiele afwijkingen in de frasering van klassieke muziek werden het best ontdekt door mensen die veel naar klassiek hadden geluisterd, die in jazz-muziek door mensen die vaak naar klassiek of jazz hadden geluisterd. Voor rock bleek de muziekvoorkeur niet uit te maken, mogelijk omdat in een moderne samenleving iedereen wel wordt blootgesteld aan rock."
Voor het volledige artikel, zie hier.

No comments:

Post a Comment